Vägledning för en mer jämställd och inkluderande räddningstjänst


Den inriktning för stödet som MSB och räddningstjänsterna gemen­samt antagit pekar ut tre målbilder: att arbetsmiljön är inkluderande och att det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkningar, att rekryteringsbasen speglar samhället och att räddningstjänsten levererar en bra och jämlik service till hela befolkningen.

Den här vägledningen, som är en vidareutveckling av en tidigare publicerad handbok på området, är en hjälp i att fortsätta arbetet för en mer jämställd och inkluderande räddningstjänst.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik