Regional statistik

Arbetet med strategin kommer årligen att följas upp. En detaljerad plan för uppföljning och utvärdering kompletterar strategin. Uppföljningen sker kontinuerligt och utgör grunden för styrningen av arbetet med strategin. En delutvärdering av strategin kommer att presenteras i mars 2025. En slututvärdering av arbetet utifrån strategin presenteras i mars 2028.

Den årliga uppföljningen kommer ta fasta på utvecklingen i länet utifrån de jämställdhetspolitiska målen, med särskilt fokus på strategins prioriteringar. I uppföljningen synliggörs vilka organisationer i länet som arbetar utifrån strategin, samt hur detta görs. Uppföljningen kommer även att visa länsstyrelsens i Stockholms läns arbete för att stödja och samordna aktörernas arbete utifrån strategin.

Jämställdhetsstatistik per delområde

Länsstrategin baserar sig på regional statistik.


Mer innehåll