Tillgänglighet för Jämställt Stockholm

Länsstyrelsen Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här dokumentet beskriver hur Länsstyrelsen Stockholm uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Vår webbplats är anpassad efter WCAG A, AA & AAA.
Vad innebär detta?

Synnedsättning
Vår webbplats tar hänsyn till dig med synnedsättning genom att erbjuda textalternativ för bilder & textinnehåll tillgängliga via skärmläsare. Ett grundarbete har gjorts på färgkontraster för att sträva efter ett 7:1-förhållande.

Hörselnedsättning
Vår webbplats erbjuder textalternativ för ljudspår, såsom exempelvis undertexter för videofilmer.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Länsstyrelsen Stockholm som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt
Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga, nedsatt syn eller färgseende

  • En del bilder saknar alternativ beskrivande text för skärmläsare.
  • Två eller flera länkar i samma kontext har exakt samma länktext, trots att de pekar på olika webbsidor.
  • En del videor saknar ett alternativ till det visuella innehållet.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik, styrka eller begränsad rörlighet

  • Tangentbordets fokusindikator saknas i en del listor, detta sidelement visas inte som markerat när fokus aktiveras från ett tangentbord med ex tab.

Hur vi testat webbplatsen

Webbyrån nobox. har gjort en oberoende granskning av Jämställt Stockholm.

Senaste bedömningen gjordes den 19 Januari 2024.

Redogörelsen uppdaterades senast den 19 Januari 2024.