Vad är jämställdhet? Hur uppnår vi jämställdhet i Linköpings kommun?


Detta är en webbaserad utbildning och ett stöd i jämställdhetsarbetet för handläggare, sakkunniga och andra tjänstepersoner i Linköpings kommun. Innehållet är dock relevant för alla, och materialet kan fungera som inspiration för andra kommuner.

Linköping kommun arbetar aktivt för att främja jämställdhet och har som mål att vara en kommun som uppfyller de sex nationella jämställdhetspolitiska målen samt lever upp till CEMR-deklarationen och Agenda 2030.

Som ett led i det arbetet har de tagit fram det här materialet, som svarar på frågorna:

  • Vad är jämställdhet?
  • Varför jämställdhet?
  • Hur skapar vi jämställdhet?
Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik