Se sambanden mellan kön och funktionsnedsättning i skolan och förskolan


Detta är ett reflektionsmaterial från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för de som har ansvar för eller arbetar i förskolan, skolan eller utbildning för vuxna.

Här står att läsa om och tillsammans reflektera över jämställdheten i skolan, och hur den kan påverkas av normer och värderingar. 

Det är ett kunskapsunderlag i form av korta webbtexter och filmer. Här finns också reflektionsfrågor som hjälp för att analysera jämställdhetsarbetet i den egna verksamheten. 

Ämnesinnehåll:

  • Lagar, konventioner och politik
  • Jämställdhet och funktionsnedsättning
  • Psykisk hälsa och studieresultat
  • Tillgång till stöd
  • Sexuella trakasserier och könsrelaterad otrygghet
  • Vuxnas bemötande

Några exempel på reflektionsfrågor:

  • Hur arbetar ni för att synliggöra kön och funktionsnedsättning i ert arbeta med att förebygga och förhindra trakasserier och sexuella trakasserier?
  • Hur verkar ni för ledning och stimulans?
  • Hur följer ni upp stödet till flickor och pojkar med funktionsnedsättning i ert systematiska kvalitetsarbete?
Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik