Så kan vi beakta transperspektivet i organisationens jämställdhetsarbete


Den här guiden handlar om hur arbetet för att uppnå jämställda organisationer och ett jämställt samhälle kan förhålla sig till transperspektivet, det vill säga arbetet som handlar om transpersoner.

Många gånger är det lätt att motverka stereotypa föreställningar om hur kvin­nor och män ska se ut och bete sig ökar alla människors frihet. Andra gånger är det svårare. Hur kan skillnader mellan kvinnors och mäns liv och villkor och transperso­ner synliggöras samtidigt? Vem ska ha tillträde till könsuppdelade utrymmen? Och när passar det bättre att arbeta med olika perspektiv var för sig?

Förhoppningsvis kan denna guide bidra till några av svaren på dessa frågor. En tumregel är att tran­sperspektivet bäst kan hanteras genom riktade insatser som görs utöver och ej på bekostnad av jämställdhetsarbetet.

Guiden vänder sig till dig som arbetar med jämställdhet och som fått i uppdrag att inom ditt arbete även beakta transperspektivet. Den är på intet sätt allomfat­tande utan fokuserar särskilt på frågor om kan uppstå i mötet mellan perspektiven.

Guiden är framtagen av Sveriges Kvinnolobby som är en oberoende paraplyor­ganisation för kvinnorörelsen i Sverige.

Delmål Typ av innehåll
Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik