Så bör barn och föräldrar bemötas


I skriften En förälder blir till vill Kunskapscentrum för jämlik vård i samverkan med Central barnhälsovård i Västra Götaland sprida kunskap och goda exempel om hur verksamheter som möter barn och deras föräldrar kan arbeta för ett jämlikt föräldraskap.

Verktyget är också ett stöd för att praktiskt omsätta delar av styrdokumentet Vägledning för barnhälsovården som Socialstyrelsen publicerade våren 2014.

Delmål Typ av innehåll
Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik