Övningsmaterial om smärtlindring för vårdpersonal


Det finns starka genusnormer om att män ska vara tuffa och kvinnor känsliga. Dessa förväntningar syns i hälso- och sjukvården och leder till omotiverade skillnader i bemötande, bedömningar och behandlingar för kvinnor och män med smärta. För att förändra detta har verktyget Smärtkuben utvecklats för personal i vården.

Smärtforskningen visar att kvinnor har mer smärta än män, att kvinnor och män upplever och beskriver smärta på olika sätt och att kvinnor och män har olika strategier för att hantera sin smärta. Traditionellt har forskare kopplat ihop olikheterna med biologiska skillnader mellan könen, men så enkelt är det inte. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas bland annat av hur vi uppfostrats att synliggöra, beskriva och hantera den. 

Smärtkuben är tänkt att stimulera till reflektion och diskussion som kan leda till förändring. Ni kan använda Smärtkuben på arbetsplatsträffar eller behandlingskonferenser. Antingen går ni igenom en sida i taget eller diskuterar alla sidor på t. ex. en utvecklingsdag.

Smärtkuben har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med personal på Arbetsterapi och Fysioterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus samt Enhet primärvård vid Koncernkontoret.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik