Metoder för att nå och engagera utrikes födda kvinnor i den lokala demokratin


Det här är en metodhandbok från projektet Rösträtt. Det arbetade med jämställdhetsintegrerade och intersektionella arbetssätt för att öka utrikes födda kvinnors demokratiska delaktighet.

De övergripande metoderna hade som målsättning att rekrytera, rusta och stötta demokratiambassadörer, vilka i sin tur engagerade målgruppen bland medborgarna.

Metodboken innehåller både konkreta övningar, goda exempel och checklistor och tips kring att rekrytera mobilisera och ta vara på engagemang. Den riktar sig bland annat till verksamhetsnära tjänstepersoner, ledning och styrning i kommuner.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik