Jämusrapport


Uppdraget från regeringen innebar att Statens historiska museer (SHMM) under 2011 och 2012 skulle ta fram underlag och utveckla metoder för en mer jämställd representation i samlingar och utställningar i Sveriges museer. Projektet har haft namnet Jämus. I genomförandet har Jämus utgått från att ”jämställd representation” i detta sammanhang innefattar ”jämställdhet mellan könen samt HBTQ-fältet”. HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner, Q avser queer.

I denna skrift ges tips om hur arbetet kan bedrivas.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik