Jämställdhetsintegrerat biståndsarbete


I rapporten från Botkyrka kommun 2009 redogör författaren för arbetet med att jämställdhetssäkra den biståndsbedömning inom vård- och omsorgsförvaltningen som inleddes på bedömarenheten 2009.

Botkyrka har genomfört följande moment.

  • Förstudie i form av ärendegranskning
  • Utbildning för samtliga biståndsbedömare
  • Kollegiegranskning av ärenden
  • Extern processutvärdering

Genom arbetet har en rad könsmönster blivit synliga och legat till grund för diskussioner och analys av biståndsbedömningsprocessen.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik