Hot om våld mot socialsekreterare


Denna intervjustudie synliggör socialsekreterares utsatthet för hot om våld. Sex socialsekreterare har intervjuats. Att vara förberedd och lyssna på sin intuition är ett sätt att hantera utsatthet när möte med en kund. Genom att arbeta i par kan du minska risken för att bli exponerad i en våldsam/hotfull situation. Flera av de intervjuade påpekade att de är mer toleranta mot vissa kunder för att klara av sin arbetssituation.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik