Handledning i jämställdhetsanalys


Handledning i jämställdhetsanalys är ett stöd i analyserna och uppföljningen för kommuner och regioner som har som målsättning att fördela sina resurser jämställt och ge likvärdig service till flickor och pojkar, kvinnor och män.

Handledningen ger stöd för jämställdhetsanalyser på olika nivåer och i olika verksamheter, som ett led i övergripande uppföljning, i det löpande kvalitetsarbetet eller för genomlysning av specifika verksamheter.

Målgrupp för handledningen är strateger, controllers och andra som arbetar med analys och uppföljning, men även chefer och förtroendevalda.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik