Handledning för jämställdhetsgranskning av budgetar och årsredovis­ningar på lokal och regional nivå


Denna kortfattade handledning är tänkt att fungera som ett kunskapsstöd och redskap för jämställdhetsgranskning av budgetar och årsredovis­ningar på lokal och regional nivå.

Handledningen börjar med att förklara mer om samhällets jämställdhetsåtaganden och vad jämställd budgetering är.

Handledningen visar hur kommuners, regioners och landstings budgetdokument och årsredovis­ningar är uppbyggda, och går steg för steg igenom hur de kan granskas. Den ger också exempel på hur medborgare kan påverka folk­valda politiker och beslutsfattare att fördela resurser rättvist och jäm­ställt.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik