Handbok för jämställdhetsbudgetering (gender budgeting)


Syftet med den här handboken är att utgöra ett stöd för den organisation som vill arbeta med jämställdhetsbudgetering (gender budgeting). Det innebär att undersöka var resurserna går ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Två viktiga frågor som utgångspunkter är i vilken omfattning den offentliga resurstilldelningen stödjer kvinnor och män liksom flickor och pojkar. Och hur möter de offentliga utgifterna kvinnors och mäns liksom flickors och pojkars behov?

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik