Handbok för jämställdhetsanalys av verksamheter


SKR har gett ut en handbok i jämställdhetsanalys av verksamheter. I handboken finns rekommendationer vid analysarbete, könsuppdelad statistik och arbete med uppföljning. Handledningen passar den som arbetar som strateg, controller eller de som på annat sätt arbetar med analys och uppföljning. Den är också relevant för chefer och förtroendevalda.

Delmål
Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik