Ett frågespel för samtal mellan kollegor inom vården


  • Vilka normer är synliga i vården? Vilka är svåra att se?
  • Hur påverkar normer mötet mellan patienter och personal?
  • Har det betydelse för vilken vård patienterna får?

Dessa frågor är centrala i Normspelet, ett diskussionsmaterial för alla som möter patienter och deras närstående. Normspelet har tagits fram av Kunskapscentrum för Jämlik vård och är ett material som flera yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården frågat efter.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik