Bedriv ett transinkluderande jämställdhetsarbete


RFSL vill medvetandegöra alla som arbetar med jämställdhet i offentlig sektor om att bedriva ett jämställdhetsarbete som är transinkluderande. Denna handbok är tänkt att utgöra ett stöd för detta.

Handboken kan läsas av alla som är intresserade av jämställdhet men riktar sig till dig som har ett jämställdhetsuppdrag i offentlig verksamhet, såsom jämställdhetsstrateg i en region, jämställdhetsutvecklare på en myndighet eller utvecklingsledare i en kommunal verksamhet.

I handboken ges förslag på metoder uppdelade utifrån att kartlägga, analysera och möjliggöra.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik