Är föräldraförsäkringen jämställd och jämlik till sin utformning?


I den här rapporten diskuterar Ann-Zofie Duvander föräld­raförsäkringen ur både ett jämställdhets- och jäm­likhetsperspektiv. Hon visar vad som kan anses som framgångar och vad som kan ses som problem.

Rapporten beskriver och diskuterar jämställdheten i försäkringen, främst med fokus på pappors uttag. Detta leder till frågorna om vad konsekvenserna blir av att pappor inte använder för­äldraledighet i dagens system.

Rapporten redogör också för vilka grupper av föräldrar som har vilken tillgång till försäkringen.

Rapporten avslutas med slutord om vad Duvander anser är viktigast för en framtida hållbar föräld­raförsäkring.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik