Prostitution


Prostitution är när minst två individer köper eller säljer sexuella tjänster mot ersättning. Barn kan även utnyttjas i sexuella handlingar i utbyte mot ersättning, vilket då klassas som en form av prostitution. Ersättningen kan innefatta pengar, mat eller materiella ting eller digitala gåvor. I Sverige är sexköp förbjudet då lagen vilar på uppfattningen att prostitution är ett övergrepp. Därför straffas individen som köper sexuella tjänster eller handlingar och inte individen som säljer. Vuxna och barn som befinner sig i prostitution kan antingen få ersättningen själv, eller vara utsatt för någon som genom en verksamhet främjar eller förmedlar individen i prostitution, vilket kan klassas som människohandel för sexuella ändamål eller koppleri.

Se även definitionen av människohandel för sexuella ändamål.