Jämställdhetsbudgetering


Jämställdhetsbudgetering är ett verktyg i arbetet med jämställdhetsintegrering och fokuserar på hur finansiella resurser fördelas mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Jämställdhetsbudgetering innebär en omfördelning som säkerställer att samhällets resurser kommer alla till del. Genom arbetet med jämställdhetsbudgetering finns ett jämställdhetsperspektiv med i beslut som rör resursfördelning samt prioriteringar kring detta.