Intersektionalitet


Intersektionalitet används för att beteckna hur olika maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar och förstärker varandra. En enskild maktordning kan inte förstås oberoende av andra. Intersektionalitet kan användas som analysredskap för att synliggöra hur särskilda satsningar till vissa målgrupper inte tar hänsyn till att personer kan tillhöra flera målgrupper samtidigt och ha behov som kräver en kombinerad ansats.