Hbtqi


Hbtqi är en samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter samt intersexpersoner. Som samlingsbeteckning rör den sig mellan sexualitet, identitet och aktivism. Homosexualitet och bisexualitet är sexuella läggningar. Begreppet transperson har ingenting med sexuell läggning att göra, utan är en beteckning för individer vars könsidentitet och/eller könsuttryck skiljer sig från normen för det kön de registrerats som vid födseln. Queer innebär kritik av heteronormen. Intersex är erfarenheten att ens medfödda kropp bryter mot normer kring kön.