Cis-normativ


En cisperson är motsatsen till en transperson, vilket gör att en cisperson identifierar sig med det kön denne blev tilldelad vid födseln. Cispersonsbegreppet kom till för att beskriva normen. Ordet ”cis” är latin och betyder ungefär ”på samma sida”. Cis har ingenting med sexualitet att göra. Cis-normen förutsätter att alla är cispersoner, föreställningen om att det bara finns två kön och en förväntan på att kvinnor ska ha ett visst könsuttryck, män ett annat. Normer ger cispersoner privilegier eller fördelar som transpersoner kan sakna.