Uppföljning av det våldsförebyggande arbetet i Sverige


Jämställdhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag genomfört en fördjupad uppföljning av det jämställdhetspolitiska delmålet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. För att stärka förutsättningarna att nå delmålet beslutade regeringen att arbete på området ska bedrivas i enlighet med en tioårig nationell strategi som särskilt betonar förebyggande insatser. Strategiperioden omfattar åren 2017 – 2026. Den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor samt regeringen åtgärdsprogram för perioden 2017 – 2020 utgör grunden för denna uppföljning.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik