Uppföljning 2022 av kommuners och regioners arbete utifrån kraven i CEMR-deklarationen


SKR har dock saknat en övergripande bild av hur CEMR-deklarationen används i svenska kommuners och regioners jämställdhetsarbete. CEMR-deklarationens femtonårsjubileum 2021 blev därför inte bara startskottet för en översyn av deklarationen som CEMR genomför. Det blev också ett avstamp för SKR att genomföra en nationell uppföljning av hur svenska kommuner och regioner använder deklarationen i sitt jämställdhetsarbete och inventera undertecknarnas behov av stöd för att genomföra de åtaganden som ett undertecknande innebär.

SKR gav hösten 2021 i uppdrag åt WSP Advisory att genomföra den nationella uppföljning som redovisas i denna rapport.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik