Universitet och högskolor. Årsrapport 2020


Universitetskanslersämbetets årsrapport 2020 ger en överblick över högskolesektorns aktuella läge och långsiktiga utveckling. Rapporten redovisar antagna och examinerade studenter. Den visar resultaten av arbetet med breddad rekrytering. Vidare statistik från antalet forskande, doktorander respektive genomströmning. Intressant är också studenters etablering efter examen på grundnivå och avancerad nivå liksom statistik över undervisande personal med flera.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik