Under luppen – genusperspektiv på arbetsmiljö och arbetsorganisation


Arbetsmiljöverket har av regeringen och Arbetsmarknadsdepartementet fått i uppdrag att genomföra särskilda satsningar för att förebygga att kvinnor slås ut från arbetslivet på grund av arbetsmiljörelaterade problem. Uppdraget har omfattat kunskapsinhämtning, information, utbildning av inspektörer och en nationell tillsynsaktivitet.

Ett led i detta uppdrag var att göra den här kunskapssammanställningen.

I den presenteras genusforskning om arbetsmiljö och arbetsorganisation, med huvudfokus på den arbetsorganisatoriska forskningen. Kunskapssammanställningen avslutas med att identifiera kunskapsluckor samt vilka eventuella vinster som skulle uppnås vid samarbeten över de olika vetenskapsområdena.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik