Tidiga indikationer för mobbning inom akademisk och industriell miljö


Denna studie granskar sambanden mellan arbetsrelaterade faktorer och uppkomsten av mobbning. Svensk och internationell forskning visar att orsaker till mobbning framförallt är relaterat till arbetsmiljöfaktorer snarare än individuella eller organisatoriska faktorer.

Syftet med denna studie från Karolinska institutet var att identifiera vilka arbetsrelaterade faktorer som ökar risken att bli utsatt för mobbning i en akademisk- eller industriell arbetsmiljö.

I denna rapport redovisas resultaten från två utförda studier om mobbning inom akademin och industrin.

Studien baseras på ett tidigare insamlat material inom industrin från den s.k. AHA-studien samt från insamlat material från akademin. Antal anställda som ingick i denna studie var inom industrin totalt 2536 (358 kvinnor och 2178 män) och inom akademin totalt 2384 (1573 kvinnor och 811 män).

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik