Stöd för vårdgivare att upptäcka våld i nära relationer


Hälso- och sjukvården möter stora delar av befolkningen, och har en viktig roll att upptäcka patienter som utsätts för våld av närstående. Många gånger kan våldet vara en dold orsak till fysisk och psykisk ohälsa, och genom att fråga om våld kan vården stötta patienter att få rätt stöd och behandling. Ibland kan det vara en fråga om liv.

Region Kalmar har tagit fram en enkel mall som underlättar för vården att uppfylla Socialstyrelsens nya föreskrifter om våld i nära relation. Mallen på SKR:s hemsida stödjer verksamheter att ta fram lokala rutiner, och ger samtidigt en mini-utbildning om vad som är viktigt att tänka på.

Mallen tar upp:

  • när, hur och vilken personal som ska ställa frågor om våld
  • vad personalen ska göra vid bekräftad våldsutsatthet
  • vad som gäller för orosanmälan
  • om personalen har kännedom om checklista för att tillgodose barns rätt till information, råd och stöd
  • hur verksamheten säkerställer att ny personal får utbildning och kännedom om rutiner.

Genom att fylla i mallens checkboxar och/eller fritextsvar skapar verksamheten sin egna lokala rutin.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik