Stockholmsenkäten 2022


Det huvudsakliga syftet med Stockholmsenkäten är att kartlägga och följa utvecklingen över tid när det gäller ungdomars levnadsvillkor. Kunskapsunderlaget ska ligga till grund för stadens arbete med unga, däribland det förebyggande arbetet rörande tobak, alkohol, narkotika samt spel, brott, utsatthet för brott samt psykisk ohälsa.

Det statistiska underlaget fungerar också som verktyg för praktiknära forskning och kunskapsutveckling på de områden som enkäten behandlar. Resultaten presenteras både på stadsövergripande nivå och på stadsdelsförvaltningsnivå i Stockholms stad.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik