Skillnader i skolkvalitet och strategisk styrning


Den här årsrapporten syftar till att belysa Skolinspektionens erfarenheter från det arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning som utförts under 2018. Skolinspektionen konstaterar att inte alla av skolans aktörer säkerställer att alla barn och elever ges den goda skolgång och utbildning de har rätt till. Alla huvudmän nyttjar inte möjligheten till överblick eller strategiskt agerande. Huvudmän tappar frågor i sin styrning och uppföljning. Skolledningen på vissa skolor har ett outvecklat kvalitetsarbete. Situationen när det gäller trygghet och studiero är varierad.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik