Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser


I den här registerstudien av Sveriges arbetande befolkning i åldern 20–69 får redovisar Försäkringskassan deras sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser under 2018 och 2019. Syftet är dels att belysa betydelsen av olika demografiska, socioekonomiska och arbetsrelaterade faktorer för risken att starta ett sjukfall längre än 14 dagar med psykiatrisk diagnos, dels att belysa skillnaden i sjukfallslängd mellan olika psykiatriska diagnoser.

Studien föreslår åtgärder för att minska den psykiska ohälsan i allmänhet och den stressrelaterade psykiska ohälsan i synnerhet.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik