Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning


I den här rapporten redovisar SCB resultaten från en undersökning av situationen på arbets-marknaden för personer med funktionsnedsättning.  Datainsamlingen till undersökningen avseende 2022 har skett med telefonintervjuer.

Undersökningen omfattar personer i åldern 16–64 år som är folkbok-förda i Sverige. Undersökningen genomförs genom att en fråga om funktionsnedsättning1 ställs i direkt anslutning till Arbetskrafts-undersökningarna (AKU). Personer som uppger att de har en funktions-nedsättning får svara på en fråga om funktionsnedsättningen medför nedsatt arbetsförmåga samt fyra frågor om utsatthet för diskriminering i arbetslivet.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik