Så stort är hotet och våldet mot politiker


I denna rapport undersöks tre aspekter av fysiskt och psykiskt våld mot svenska politiker ur ett könsperspektiv: utsätts män och kvinnor olika mycket, utsätts de för olika typer av våld och påverkas de på olika sätt av våldet? Analysen baseras på enkäter och intervjuer med kommunpoliti­ker och riksdagsledamöter. Resultaten visar att framför allt mäktiga och synliga kvinnliga politiker utsätts för mer våld än manliga kollegor. Kvinnor utsätts dessutom oftare för en grövre form av trakasserier som inte riktar sig mot deras politiska aktivitet utan mot deras kön. Manliga politiker förefaller något mer benägna att överväga att lämna sina uppdrag som en följd av våldet, medan det får fler kvinnor att tystna i offentliga debatter.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik