Så kan personalen skapa en genussmart fritidsgård


En genussmart fritidsgård är ett ställe där alla ungdomar, killar och tjejer, känner sig välkomna, trygga och kan hitta meningsfulla aktiviteter. En genussmart fritidsgård har en verksamhet som motverkar rådande genusordningar, liksom könsstereotypa aktiviteter och som gör det möjligt för besökarna att göra normbrytande val och handlingar som inte styrs utifrån förväntningar kring normer och kön.

Här är en metodbok om hur fritidsgårdar kan göra när de bestämt sig för att jämställdhetsintegrera sin fritidsgårdsverksamhet. Det finns många metoder och sätt att göra en fritidsgård genussmart.  Det är en beskrivning av hur de i Kalmar kommun valde att göra. Tanken är att metodboken ska ge läsaren praktiska tips, idéer och verktyg.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik