Så kan ni inkludera binära och ickebinära transpersoner i era enkäter och undersökningar


Regeringen har gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar som innehåller könsuppdelad statistik.

Materialet har tagits fram i dialog med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter (RFSL), Jämställdhetsmyndigheten, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen.

Bakgrunden till uppdraget är betänkandet Transpersoner i Sverige (SOU 2017:92) som överlämnades till regeringen 27 november 2017 och där ett av förslagen i betänkandet är att SCB får i uppdrag att ta fram ett stödmaterial för hur offentliga aktörer kan inkludera binära och ickebinära transpersoner i enkäter och undersökningar.

För Sveriges officiella statistik finns ett krav på att individbaserad officiell statistik ska vara uppdelad efter kön om det inte finns särskilda skäl mot det. Kravet finns i 14 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Våren 2019 fastställde SCB riktlinjer vid tillämpningen av 14 § efter att ett förslag remitterats till övriga statistikansvariga myndigheter.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik