Så kan ett jämställdhetsperspektiv integreras i den fysiska planeringsprocessen


Länsstyrelsen Blekinge län har undersökt hur kommunerna arbetar med jämställdhetsaspekten i den fysiska planeringen och vad de har för verktyg till sin hjälp. Syftet med denna skrift är att öka och sprida kunskapen inom området jämställdhet och fysisk planering samt att få ett erfarenhetsutbyte i jämställdhetsfrågor med fokus på planeringsprocessen. Målet är också att väcka intresset för jämställdhetsfrågor i den fysiska planeringen.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik