Resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning


Rapporten redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning med inrikt­ning mot skolhuvudmäns och skolors insatser för jämställdhet i grundskolan. Iaktta­gelserna och slutsatserna gäller de 21 skolhuvudmän och 29 skolor som har grans­kats och avser därmed inte att ge en nationell bild av förhållandena.

Rapporten visar på vad skolledningar och personal behöver bli bättre på för att grundskolan ska bli en jämställdplats för flickor och pojkar.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik