Psykisk ohälsa och andra aspekter av hälsa. Uppföljning av det delpolitiska målet om jämställd hälsa


Jämställdhetsmyndighetens rapport är en uppföljning av hur jämställd hälsan är i Sverige. Den visar att även om kvinnor lever längre än männen att kvinnors hälsa är sämre. Maskulinitetsnormer spelar dock roll, vilket kan göra att män inte anser sig ha psykiska ohälsa i samma utsträckning som kvinnor vid en självskattning. Rapporten visar på en rad områden där kvinnor är mer utsatta än männen, vilket får konsekvenser för deras hälsa.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik