Psykisk ohälsa i Stockholms län – nuläge och förslag på åtgärder


En stor andel av befolkningen i Stockholms län får vård för psykisk ohälsa. Sedan 2014 har andelen som får vård för psykisk ohälsa ökat framför allt hos unga vuxna. Unga vuxna, både kvinnor och män, rapporterar också i högre grad än andra att de har besvär som tyder på depression eller ångest.

I denna rapport från Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin 2022 ges en nulägesbild av den psykiska hälsan i länet. Rapporten ger förslag på prioriterade grupper och åtgärder för att förbättra den psykiska hälsan. Rapporten tar även upp lämpliga tillgängliga indikatorer för att följa den psykiska hälsan i länet samt indikatorer som saknas för sådan uppföljning.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik