Projektrapport – Ett hälsosamt arbetsliv 2019–2022


I den här rapporten redovisar Arbetsmiljöverket resultatet av de tillsynsaktiviteter som myndigheten har genomfört inom projektet ”Ett hälsosamt arbetsliv” och delar av projektet ”Ett hållbart arbetsliv” som slutfördes under 2022. Projektet har bedrivit sex olika tillsynsaktiviteter under perioden 2019–2022 vid vilket genomfördes cirka 9 800 förrättningar.

I fyra av de sex tillsynsaktiviteterna har myndigheten haft särskilt fokus på arbetsrelaterade belastningsbesvär. Ett andra fokus har varit att alla arbetsgivare ska ha ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Myndigheten konstaterade att arbetsgivare inte fullt ut följer svenska regler om systematiskt arbetsmiljöarbete eller om belastningsergonomi.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik