Normer på arbetsplatsen begränsar pappors möjligheter att ta ut föräldraledighet


Pappor i Sverige har haft rätt till betald föräldraledighet sedan 1974. Men pappor tar bara ut en fjärdedel av alla föräldraledighetsdagar. Det finns en stark kulturell norm om att ta sitt ansvar för faderskapet. Därför vill par vanligtvis dela ledigheten jämnare än vad de faktiskt gör.

Den här artikeln undersöker hur de arbetsplatser pappor arbetar på faktiskt kan begränsa deras användning av sin rätt till föräldraledighet. Baserat på intervjuer med 56 anställda i fem stora företag inom den privata sektorn fann forskarna att pappornas möjligheter till föräldraledighet marginaliserades snarare än stod i centrum av deras arbetsliv.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik