Motverka könsskillnader i skolresultat


SKR har tagit fram ett inspirationsmaterial för att inspirera fler kommuner och skolor att långsiktigt och systematiskt arbeta för att motverka könsskillnader i skolresultat. Rapporten innehåller både forskning på området, och inspel på hur könsskillnader i skolresultat kan motverkas.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik