Metodstöd för ett rättighetsbaserat arbetssätt


Detta är ett metodstöd för organisationer som vill utveckla sitt arbete med mänskliga rättigheter. Metodstödet inleds med ett kapitel om utgångs­punkter för det rättighetsbaserade arbetssättet. Därefter följer ett kapitel om det synsätt och den metod som bör prägla tillämpningen av arbetssättet.

I de följande tre kapitlen följer en fördjupning av de tre bärande principerna i metoden. Först beskrivs principen om MR-samband, det vill säga det steg i metoden som handlar om att klargöra samband mellan verksamheten och de mänskliga rättigheterna. I nästa kapitel redogörs för principen om rättighetsinnehavarens perspektiv, det vill säga det steg i metoden som handlar om villkoren hos individer eller grupper som påverkas av verksamheten. Slutligen redovisas principen om åtgärdsansvar, det vill säga det steg i metoden som rör myndighetens ansvar att vid behov vidta förbättringsåtgärder.

Efter detta behandlar metodstödet frågan om systematisk tillämpning av arbetssättet, följt av ett kapitel om uppföljning och resultat. Sist i metodstödet kan du ta del av hur metoden har tillämpats i verksamhetsområdena krisberedskap, samhällsplanering och integration.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik