Metodboken Gör det jämt


I den här boken har ”Arbetsgruppen för metodutveckling i jämställdhetsarbetet” samlat ett antal metoder och modeller som ska stödja och underlätta jämställdhetsintegreringen.
Arbetsgruppen för metodutveckling i jämställdhetsarbetet på Näringsdepartementet påbörjade sitt arbete 1998. Dess uppgift var att stödja, initiera och tänka nytt kring hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas. Arbetsgruppen har gjort en sammanställning av metoder och modeller som har prövats av olika organisationer.

I dokumentet går att läsa om en trestegsmodell för jämställdhetsintegrering, jämställdhetsintegrering av budgetprocessen, balanserad styrning, jämställdhetsledningssystem, LOTS, nyckeltal, kartläggning, analys, 3R-metoden och JämKas.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik