Kvinnokonvention (CEDAW)


CEDAW är en konvention eller ett fördrag, vilket innebär att det är en del av internationella lag som är rättsligt bindande för länder som har ratificerat konventionen. Det innebär att länderna är skyldiga att vidta alla nödvändiga åtgärder som kan krävas för att se till att kvinnor och flickor får åtnjuta faktisk jämställdhet i sina liv.

Även om andra internationella instrument för mänskliga rättigheter, t.ex. Internationella konventionen om politiska rättigheter, förbjuder diskriminering på grund av kön är CEDAW-konventionen viktig, Detta eftersom den på ett heltäckande sätt fastställer kvinnors mänskliga rättigheter.

Konventionen syftar den till att få ett slut på alla former av diskriminering av kvinnor och flickor, och garantera dem deras rättigheter inom livets alla områden, även inom familjen.

Den föreskriver att traditionella könsroller och stereotyper måste avskaffas för att förebygga alla former av diskriminering av kvinnor och flickor.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik