Kunskapssammanställning om kvinnors och mäns arbetsmiljö


Denna kunskapssammanställning har tagits fram inom ramen för Arbetsmiljöverkets regeringsuppdrag om ”särskilda förebyggande insatser för kvinnors arbetsmiljö”, där ett förebyggande arbete för att minska belastningsskador anges som ett särskilt fokus.

Rapporten inleds med en introduktion om könsskillnader i arbetsrelaterad sjuklighet med betoning på rörelseapparaten. Dessutom presenteras en förklaringsmodell över olika faktorer som var och en kan bidra till dessa könsskillnader; från en övergripande organisationsnivå ner till individens fysiologi.

Kunskapssammanställningens fokus ligger därefter på en genomgång av vetenskaplig litteratur om könsskillnader i arbetsuppgifter, belastningar och fysiologiska reaktioner, och en diskussion av i vilken mån sådana skillnader skulle kunna förklara könsskillnaderna i besvärsförekomst. Även mentala belastningar har tagits med i den mån de kan kopplas till fysiska besvär, men rapporten inkluderar inte arbetsmiljöns betydelse för psykiska besvär.

I rapportens avslutande delar sammanfattas vilket stöd de olika stegen i förklaringsmodellen har i forskningen i dag. Rapporten riktar sig till aktörer inom praktiskt arbetsmiljöarbete som Arbetsmiljöverket och företagshälsovården, även om den förhoppningsvis även kan vara till nytta och inspiration i vetenskapliga kretsar.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik