Kunskapsbrister om AI innebär risk för diskriminering vid rekrytering


Många arbetsgivare känner inte till att de redan idag använder sig av artificiell intelligens, AI, eller annat automatiserat beslutsfattande. Det visar Diskrimineringsmannens rapport om AI och risker för diskriminering i arbetslivet.

Rapporten består av två delar, dels en forskningsöversikt över befintlig forskning på området risker för diskriminering som användandet av AI och annat automatiserat beslutsfattande kan medföra. Dels ingår en forskningsbaserad undersökning med 100 stora arbetsgivare och 10 rekryteringsföretag om i vilken utsträckning och i vilka sammanhang som arbetsgivare använder sig av teknikerna och vilken slags kunskapsnivå arbetsgivare har om risker för diskriminering.

Delmål
Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik