Kostnadsanalys av matchningsinsatser för nyanlända


I ESF-projektet Jämställd etablering prövades ett arbetssätt med matchningsinsatsen ”Matchning från dag 1” i centrum. Effektutvärderingen visade att det utvärderade arbetssättet ökade sannolikheten att vara i arbete och studier med ungefär åtta procentenheter jämfört med Arbetsförmedlingens ordinarie stöd. Skillnaden mellan grupperna bestod helt av ökade övergångar till subventionerade anställningar som introduktionsjobb och extratjänster. Huvudresultaten beskrivs mer ingående i projektets huvudrapport (Arbetsförmedlingen 2022) som publiceras ungefär samtidigt som denna rapport.

Även om en metod har goda effekter så kan den inte användas om den är för dyr – denna rapport fokuserar därför på kostnaderna för arbetet i projektet. Tack vare detaljerad och strukturerad tidsredovisningsdata över all arbetstid hos personal som arbetade med projektdeltagarna kan kostnaderna analyseras i detalj. Detta ger en god uppfattning om vad kostnaderna i projektet bestått av och vad en implementering av arbetssättet skulle kosta i löpande verksamhet. Detta kan sättas i relation till både kostnader för alternativa insatser och till samhällsekonomiska intäkter av minskad arbetslöshet, skriver rapportförfattarna.

Delmål Typ av innehåll Verksamhet
Nyckelord

Det finns ett relaterat dokument till detta inlägg.
Klicka på länken nedan för att visa.

Visa bifogad filÖppnas i ny flik